01. Modul “Examene” – Relaxare 2: Fixarea țelurilor / Întărirea voinței / Întărirea propriei decizii